noored

Noorte Ettevõtlikkuse Pärastlõuna

Hea noor!

Oled oodatud osa saama 12.novembril 2022 kella 12-15ni Nõo Kultuurimajas toimuvast Noorte Ettevõtlikkuse Pärastlõunast.

Inspiratsioonipäev toimub Üle-Eestilise Noorsootöö Nädala raames ja selle fookuseks on loovus ja eneseareng. Sellest tulenevalt pakume välja järgmised põnevad ja ettevõtlikud inimesed, kellega on võimalus kogu pärastlõuna vältel vestelda ja mõtteid vahetada.

Trevor Toomiste on 10-aastane kunstnik, kes alustamas ettevõtluse teekonda.

Elisabeth Yenma Virnas on 10-aastane Tartu tüdruk, kes on olnud vabatahtlikuna tegev väga mitmetel Noortelabori Õpilasfirmade sündmustel ja laatadel. Lisaks on ta koos emaga välja andnud Hooandja abiga raamatu “Elli lapsesuu”.

Mikk Sügis on näitleja, stand-up koomik ja nõocasti saatejuht. Lisaks veel joonistab ja teeb bändi. Läbi ja lõhki kunstiinimene.

Kermo Nurmeoja on juhendanud õpilasena oma koolis robootikaringi ning harib ka nüüd noori IT ja digiturvalisuse valdkonnas. Ta on juhtinud mitmeid noortele suunatud projekte ning veab eest Kastre vallas ülipopulaarset noortesündmust GamingÖÖ. 

Kairit Vene on KV Savikoja perenaine ja jagab meiega oma teekonda isikliku unistuste savikojani.

Kristina Veidenbaum on Sirgu Loomekoja perenaine. Ta viib läbi laste ja täiskasvanute loovkirjutamise töötube ja kursusi ning muusikalaagreid. Kristina usub, et loomingulisust on igas inimeses, loovus tuleb lihtsalt vabaks lasta.

Janeli Virnas töötab Tartu Ärinõuandlas Noorte Ettevõtlikkuse Labori konsultandina. 

Triin Raudoja on ettevõtluskoolitaja ja ärimentor Ettevõtlik Mõte koolituskeskusest. 

ÜLLATUSED!

Snäkipaus!

Kastre valla noortele organiseerib transpordi noorsootöötaja Triin Tokman, kellega saab ühendust triin.tokman@kastre.ee või +372 5887 9699.

Tule laseme end inspireerida!

noored, uued võimalused, vaba aeg

Nõo Noortekeskuse vabatahtlik Anna kutsub 6-8 klassi noori inglise keele klubisse

Inglise keele klubi peamine eesmärk on luua ruum, kus noored saavad praktikas rakendada kõike, mida nad koolis inglise keele tundides õpivad, keskendudes kõne- ja kuulamisoskuste arendamisele. Kavas on levinumad vestlusteemad nagu kodu, hobi, pere ja sõbrad, õppimine, reisimine, muusika, toit jne.

Kohtumised toimuvad Nõo Põhikooli raamatukogu auditooriumis teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14.00-14.50. ja 15:00 – 15:50 väikestes 5-7 osalejaga rühmades.

Esimene kohtumine toimub juba teisipäeval, 20. septembril.
Loe lähemalt: https://www.facebook.com/qr/451296896951681

Uncategorized

Kuidas õpetas ja inspireeris meid Vormsi?

Taotlesime tänavu kevadel ANK projektikonkursi “Järgmine samm” raames toetust oma projektile “Õpetlik ja inspireeriv Vormsi”.

Projekt sündis päästeringi ja noortekeskuse noorte ühisest soovist suvel midagi põnevat koos teha. Samuti soovivad päästeringi noored leida sügisel jätkuvasse noorteringi uusi liikmeid. Seega sai ühildatud meeldiv kasulikuga ning kutsutud lisaks päästeringis juba tegutsevatele noortele kaasa ka teisi Nõo noori, kes võiksid päästeringist huvitatud olla. Projekti läbiviimise kohaks valisime Vormsi, sest Vormsi erineb Nõost oma asukoha ja ka päästevajaduste poolest.  Väljasõidul osales 11 noort. Taotlesime kokku 1808 eurot ja projekti tegevustele kulus 1808 eurot.

Väljasõit toimus 20-21.august. Külastasime Vormsi komandot, kus sealne pealik rääkis meile Vormsi päästekomando ajaloost ja praegu toimuvatest päästesündmustest.

Tutvusime Vormsi päästetehnikaga ja saime ülevaate peamistest väljakutsetest Vormsil.

Merepääste kaater. Pildi autor Kadi Sarapuu

Kas teadsite, et Vormsi päästjad reageerivad väljakutsetele oma kodust? Kui kutseline päästekomando peab suutma välja sõita kutse saamise hetkest paari minuti jooksul, siis Vormsi vabatahtlikud päästjad reageerivad väljakutsetele 10 minuti jooksul.

Vormsi pääste teeb eriliseks veel see, et Vormsil tegutseb täitsa oma kiirabi brigaad, kes aitab häda korral transportida kannatanu mandrile kas siis kaatri, praami või kopteriga.

Otse loomulikult on Vormsil päästel olemas ka merepääste kaater, millega tõtatakse enamjaolt appi merehätta jäänud väikelaevnikele. Muu masinapark on laias laastus sama, mis Nõoski.

Vormsil noorte päästeringi pole – saar on  väike ja elanikke vähe. Teavitus- ja ennetustööd tehakse kodukülastuste näol, kuid ka neid ei tehta päris samas mahus kui meil Nõos. Päästjaid on lihtsalt vähem.

Lisaks päästekomandole tutvusime ka Vormsi rahvamaja ja noortetoaga ning külaseltsi käsitöötoaga. 

Õhtul värskendasime mälu matkatarkuste ja tuletegemise näpunäidetega, mida jagas meile lahkelt Ergo, kes kuulub ka Nõo Priitahtliku Päästeseltsi ridadesse.

Lõkke tegemise meelespea:

  1. Ennetus eelkõige – mõtle läbi, mida teed ja milleks?
  2. Tuld tee ainult selleks ettenähtud kohas.
  3. Jälgi, et lõkke ümbruses poleks kergesti süttivaid või plahvatusohtlikke esemeid.
  4. Võta ligi esmane tulekustutusvahend – ämber vett või liiva, et saaksid vajadusel koheselt reageerida.
  5. Ära jäta tuld kunagi valveta.
  6. Enne lahkumist veendu, et tuli ja põlemisjäägid on kustunud.
  7. Kui ennetuseks on juba hilja, siis helista 112

Järgmisel hommikul võtsime aega nautida Vormsi saare ilu ning ronisime Saxby tuletorni – õnneks ühtegi hädalist torni tipust ei paistnud. Võtsime suuna tagasi mandrile ning valmistume nüüd oma uute teadmiste ja kogemuste jagamiseks Nõo valla Huvitegevuse laadal 7.septembril Nõo muusikakooli pargis.

Ülevaate aitasid koostada

Siret Kütt – päästeringi noor

Darja Kozlova – päästeringi noor

Karoliina Nuuter – päästeringi noor, projektimeeskonna liige

Karola Nuuter – päästeringi noor, projektimeeskonna liige

Kaspar Raudsepp – noortekeskuse noor

Kadi Sarapuu – päästeringi juhendaja

Birgit Haan-Altermann – noorsootöötaja

Uncategorized

Nõo Noorteöö

Nõo Noorteöö toimub 29-30.august Nõo Noortekeskuses, aadressil Voika 23, Nõo. Alustame 29.augustil kell 19 ning läheme koju 30.augusti hommikul kell 10. Noorteööl saavad osaleda noored alates 13.eluaastast. Osalejate arv on piiratud! Ööbimiseks on vajalik ära täita lapsevanema kirjalik luba, mille saab võtta noortekeskusest ja tuleb täidetuna tagasi tuua 29.augustil Noorteööle. Registreerimine lõppeb 28.augustil. 

Noorteööl osalemise üheks tingimuseks on noortekeskuse abistamine Huvitegevuse laadal (7.september) või Maal elamise päeval (24.september). Lähemalt räägime mõlemast sündmusest noorteööl.

EELREGISTREERIMINE: https://forms.gle/yum7o6rusTfs7JePA

Lapsevanema loa blankett:

Noorsootöötaja Birgit 5019605

Noorsootöötaja Kaisa 58865333

Uncategorized

Joonistusvõistlus

Nõo noortekeskus korraldab joonistusvõistlust teemal “Minu unistuste noortekeskus”. Pildi formaat võiks soovituslikult olla A4 või A3. Lubatud on kasutada kõiki joonistusvahendeid.

Laske fantaasial lennata 🙂

Kui kodus puudub sobivas mõõdus paber või joonistusvahendid on võimalik tulla paberit küsima või joonistama ka noortekeskusesse. Noortekeskus avatud 13.juuni – 17.juuni 13:00-18:00.

Valmis pilte ootame noortekeskusesse hiljemalt 17.juuniks.

Parimatele piltidele auhinnad!

Uncategorized

Noortekeskuse tegemised mais

Aprill lõppes koolivaheaja nädalaga, mis möödus väga sisutihedalt mõeldes kõikidele vanuserühmadele. Teeviida ja Transpordiameti algatatud kampaania raames #kannankiivrit mängisime nooremate noortega lõbusat ja harivat Kahooti. Kõigil, kes viimase kuu jooksul noortekeskust on külastanud ning oma kiiver kaasas olnud, on saanud oma kiivrile kaunistuseks kampaaniakleepsud.

28.aprillil osalesid vanemad noored ettevõtluspäeval Kastre vallas. Tegu on Kastre ja Nõo valla ühise Leader projekti „Kastre ja Nõo valla noorte ühistegevuste soodustamine ning praktiliste oskuste arendamine“, mille eesmärgiks on soodustada mõlema valla noorte aktiivsust ja ettevõtlikust. Esimesel kohtumisel külastasime AS Columbia kivi, SA Järvselja metskonda ja Jaago Käsitöötalu. 30.mail võõrustavad kahe valla noori Nõo ettevõtted.

Koolivaheajal toimus noortekeskuses ka kaks ööbimist: noorematele ja vanematele noortele. Mõlemal õhtul arutlesime üheskoos noortega selle üle, mis on meie kodukohas hästi ning millest tunneme puudust. Noortel on hea meel selle üle, et siin on lasteaed, koolid ja noortekeskus. Enim tuntakse puudust avalikus ruumis asuvast vaba aja veetmise kohast, mida saaksid kasutada ka vanemad noored.

Emadepäeva eel käis noortekeskuses kingituste töötuba tegemas Ragne Kougija Peokojast. Tema hoolsal juhendamisel ja valvsa pilgu all valmisid emadele kaunistatud joogipudelid, mille noored emadepäevaks oma emadele kinkida said.

Ka noorteaktiivil on olnud tegus kuu seljataga. Lisaks Nõo valla arengukava noorsootöö valdkonna sisendile, käisid aktiivi noored oma muresid ja mõtteid jagamas ka Tartumaa 2040 arengukava mõttetalgutel Tartu Loomemajanduskeskuses. Unistasime sellest, kuidas Nõo võiks saada ühendatud kergliiklustee kaudu Tartu linnaga ning meie kool oleks veelgi õppija ja õpetaja sõbralikum ning pakuks väljakutseid vastavalt iga indiviidi enda võimekusele.

6.mail korraldas noorteaktiiv Teeme ära! talgud Nõo alevikus. Üheskoos koristati aleviku noorte poolt enim käidavaid kohti nagu miniareena ja bussioote paviljon. Pisemad noored puhastasid seinu ja istutasid noortekeskuse terrassi lillekastidesse lilli.

Maikuu pakkus rõõmusõnumeid ka projektide vallas – saime HARNOlt lisarahastust meie sellesuviste malevate läbi viimiseks ning ANK projektikonkursil sai toetust ka noortekeskuse ja Nõo Priitahtliku Päästeseltsi päästeringi noorte projekt „Õpetlik ja inspireeriv Vormsi“.

Ilusamate ilmadega püüame ka meie veeta rohkem aega õues. Oleme viimas noortekeskuse tegevusi rohkem õue ning võtta ilusamatest ilmadest maksimumi. Juuni on toomas noortekeskusesse taaskord ka uusi tuuli. Meie armas noorsootöötaja Hanna-Liisa suundub emaduspuhkusele ning alates 1.juunist on noori tervitamas juba uus särasilmne noorsootöötaja. Tule ja vaata ise järele!

Noored Teeme ära! talgutel noortekeskuse terrassile lilli istutamas